Menighetens kalender uke 34

Søndag 19.08 20. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes

Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 20.08 Den hellige Bernhard av Clairvaux
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 21.08 Den hellige Pius X
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 22.08 Jomfru Marias dronningverdighet
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk
Kl 19.30 Konstitueringsmøte til Menighetsråd

Torsdag 23.08
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Fredag 24.08 Den hellige Bartolomeus – Apostel
Kl 18.00 Messe på norsk & kl.19.00 Messe på polsk

Lørdag 25.08 ÅPNINGSDAG FOR FELLES KATEKESE
Kl 11.00 Oppmøte for påmelding og åpningsfest
Kl 13.00 Søndagsmesse for barnefamilier
Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 26.08 MENIGHETENS PATRONFESTSDAG
Kl 09.00 Feiring på polsk
Kl 10.30 Laudes

Kl 11.00 Høytidlig Laurentiusfeiring
Etterfulgt av menighetens sammenkomst og fest
Kl 16.30 Feiring på polsk