Menighetens uke kalender 38

Søndag 16.09 24.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse – etterfulg av søndagsskole for barna
Kl 14.00 Messe på polsk i Kongsberg
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 17.09
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 18.09
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 19.09
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Torsdag 20.09 Kl 18.00 Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere
Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Fredag 21.09 Kl 18.00 EVANGELISTEN MATTEUS – Fest
Messe på norsk & kl.19.00 Messe på polsk

Lørdag 22.09
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 23.09 25.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse med opplegg for barnefamilier
Kl 14.00 Messe på norsk i Kongsberg
Kl 16.30 Messe på polsk