Menighetens kalender uke 40

Endret: 01. oktober 2018, kl.00:10

Søndag 30.09 26.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR 
CARITAS-SØNDAG

Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk
I oktobermåned bes rosenkrans før alle messer i ukedager

Mandag 01.10 Den hellige Terese av Jesusbarnet
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 02.10 De hellige vernengler
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 03.10 Den hellige Frans av Assisi
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Torsdag 04.10
Kl 18.00 Messe på norsk etterfulgt av tilbedelse & kl 19.00 Messe på polsk

Fredag 05.10 Felles fastedag for Kirken og paven
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 06.10
Kl 10.00 Katekese

Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Gol: messe på polsk
Kl 16.00 Messe på engelsk/filippinsk

Søndag 07.10 27.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 10.45 Felles rosenkransbønn for Kirken og paven
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk