Menighetens kalender uke 42

Søndag 14.10 28.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 10.45 Felles rosenkransbønn
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk

I oktobermåned bes rosenkrans før alle messer i ukedager

Mandag 15.10 Den hellige Teresa av Avila
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 16.10
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 17.10 Den hellige Ignatius av Antioka
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Torsdag 18.10 Evangelisten Lukas
Kl 18.00 Messe på norsk etterfulgt av tilbedelse
kl 19.00 Messe på polsk

Fredag 19.10
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 20.10
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Kongsberg: messe på engelsk/filippinsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 21.10 29.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR – Misjonssøndag
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 10.45 Felles rosenkransbønn
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.00 Søndagsskole
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk