Menighetens kalender uke 51

  Søndag 15.12 3.SØNDAG I ADVENT ÅR A – UNGDOMS ADVENTSAKSJON
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 16.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Novena for Christmas – filippinsk

Tirsdag 17.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Novena for Christmas – filippinsk

Onsdag 18.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk
Kl 20.00 Novena for Christmas – filippinsk
Kl 21.00 Økumenisk adventskompletorium

Torsdag 19.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Novena for Christmas – filippinsk

Fredag 20.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk
Kl 20.00 Novena for Christmas – filippinsk

Lørdag 21.12
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Kongsberg: messe på engelsk
Kl 17.30 Novena for Christmas – filippinsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 22.12 4.SØNDAG I ADVENT ÅR A – UNGDOMS ADVENTSAKSJON
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse, søndagsskole etter
Kl 14.00 Kongsberg: messe på norsk
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 17.30 Novena for Christmas – filippinsk