Menighetens kalender uke 52

 Søndag 22.12    4.SØNDAG I ADVENT ÅR A – UNGDOMS ADVENTSAKSJON
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse, søndagsskole etter
Kl 14.00 Kongsberg: messe på norsk
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 17.30 Novena for Christmas – filippinsk

Mandag 23.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Novena for Christmas – filippinsk

Tirsdag 24.12    JULAFTEN
Kl 13.00 Julefeiring på litauisk
Kl 15.00 Julefeiring for barnefamilier
Kl 20.30 Julemesse på polsk
Kl 23.00 Bønnevake
Kl 23.30 Felles julemidnattsfeiring

Onsdag 25.12    1. JULEDAG
Kl 11.00 Julehøymesse
Kl 13.00 Julemesse på vietnamesisk
Kl 14.00 Felles julemesse i Kongsberg
Kl 16.30 Julemesse på polsk

Torsdag 26.12 2. JULEDAG
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 27.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 28.12
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 29.12    DEN HELLIGE FAMILIE
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk