Menighetens kalender uke 1

 Søndag 29.12   DEN HELLIGE FAMILIE
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 30.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 31.12
Kl 18.00 Takksigelsesmesse

Kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 01.01   NYTTÅRSDAG – GUDS HELLIGE MOR MARIA
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk

Torsdag 02.01 De hellige Basilios og Gregorios
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 03.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 04.01
Kl 10.00 Felles katekese

Kl 13.00 Barnemesse
Kl 16.00 Messe på filippinsk/engelsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 05.01 HERRENS ÅPENBARING
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse etterfulgt av juletrefest
Kl 13.30 Messe på vietnamesisk (obs!)
Kl 14.00 Messe på polsk i Kongsberg
Kl 16.30 Messe på polsk