Menighetens kalender uke 43

Søndag 21.10 29.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 10.45 Felles rosenkransbønn
Kl 11.00 Høymesse etterfulg av søndagsskole for barn
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk
I oktobermåned bes rosenkrans før alle messer i ukedager

Mandag 22.10
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 23.10
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk
Kl 18.30 Temagruppen “Katolsk Grovbrød Drammen”

Onsdag 24.10
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Kl 18.30 Bibelgruppe

Torsdag 25.10
Kl 18.00 Messe på norsk etterfulgt av tilbedelse

kl 19.00 Messe på polsk

Fredag 26.10
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 27.10
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 17.15 Ektevigsel på polsk: Stanislaw og Agata 

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 28.10 30.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 10.45 Felles rosenkransbønn
Kl 11.00 Høymesse med opplegg for barnefamilie
Kl 14.00 Kongsberg: messe på norsk
Kl 16.30 Messe på polsk