KRISTI KONGEFEST

Søndag 25.11 KRISTI KONGEFEST – HØYTID
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse med opplegg for barnefamilie
Kl 14.00 Kongsberg: messe på norsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 26.11
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 27.11
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 28.11
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk
Kl 21.00 Økumenisk Completorium

Torsdag 29.11
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Tilbedelse mellom messene

Fredag 30.11 Den hellige Andreas
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 01.12
Kl 10.00 Lørdagskatekese

Kl 13.00 Søndagsmesse/barnemesse på norsk
Kl 14.30 Messe på koreansk
Kl 16.00 Messe på engelsk/filippinsk

Søndag 02.12 1.SØNDAG I ADVENT
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk