Menighetens kalender uke 50

Søndag 09.12   2.SØNDAG I ADVENT
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse med adventsaksjon
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 10.12
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 11.12
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 12.12
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk
Kl 21.00 Økumenisk adventskompletorium

Torsdag 13.12 Den hellige Lucia
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk
Tilbedelse mellom messene

Fredag 14.12
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk,retrett

Lørdag 15.12
Kl 13.00 Julemøte for eldre

Kl 13.00 Søndagsmesse
Kl 17.00 Messe på engelsk/filippinsk
Kl.18.15 Retrett på polsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 16.12   3.SØNDAG I ADVENT
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse med adventsaksjon
Kl 12.00 Søndagsskole – Skriftemål for barna
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 15.00 Messe på engelsk/filippinsk
Kl 16.00 Skriftemål og retrett på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk