Menighetens kalender uke 13

Søndag 24.03   3.SØNDAG I FASTEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse med opplegg for barnefamlier
Kl 14.00 Kongsberg: messe på norsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 25.03 Høytid for Herrens bebudelse
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 26.03
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk
Kl 18.30 Katolsk Grovbrød Drammen

Onsdag 27.03
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Torsdag 28.03
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Fredag 29.03
Kl 18.00 Messe med korsvei på norsk

Kl 19.00 Messe med korsvei på polsk

Lørdag 30.03
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 14.30 Messe på koreansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 31.03   4.SØNDAG I FASTEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk