Menighetens kalender uke 22

 I MAIMÅNED BES ROSENKRANSEN FØR MESSENE
Søndag 26.05   6.SØNDAG I PÅSKETIDEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse med opplegg for barnefamilier
Kl 14.00 Kongsberg: messe på norsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 27.05
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 28.05
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 29.05
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 30.05 KRISTI HIMMELFART—HØYTIDEN
Kl 11.00 Høymesse
Kl.16.30 Messe på polsk

Fredag 31.05
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl.19.00 Messe på polsk

Lørdag 01.06 Den hellige Justin
Kl 10.00 Lørdagskatekese
Kl 13.00 Søndagsmesse/barnemesse
Kl 16.00 Messe på filippinsk/engelsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 02.06   7.SØNDAG I PÅSKETIDEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk