Menighetens kalender uke 26

Søndag 23.06 CORPUS CHRISTI – KRISTI LEGEME OG BLOD – HØYTIDEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse med 1.Kommnunionsfeiring
Etterfulgt av eukaristisk prosesjon og fest
Kl 14.00 Kongsberg: messe på norsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 24.06 Johannes Døperens fødsel
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 25.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 26.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 27.06
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl.19.00 Messe på polsk

Tilbedelse mellom messene

Fredag 28.06 Jesu hjertefest
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl.19.00 Messe på polsk

Lørdag 29.06 De hellige apostler Peter og Paulus – høytiden
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 30.06 13. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.30 Messe på polsk