Menighetens kalender uke 6

Søndag 02.02 HERRENS FREMSTILLING I TEMPELET
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk – Nyttårs feiring
Kl 14.00 Messe på polsk i Kongsberg
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 03.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 04.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 05.02 Den hellige Agathe
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 06.02 Den hellige Paul Miki
Kl 18.00 Messe på norsk
Tilbedelse etter messen

Fredag 07.02
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 08.02
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 09.02 5. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 15.00 Messe på spansk
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk