Menighetens kalender uke 24

  Søndag 07.06   DEN HELLIGE TREENIGHET – HØYTID
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 08.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 09.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 10.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 11.06 Apostelen Barnabas
Kl 18.00 Messe etterfulgt av tilbedelse
Kl 19.00 Messe på polsk

Fredag 12.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 13.06
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 14.06 FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD – HØYTID
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk