Menighetens kalender uke 27

 Søndag 28.06 13. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 29.06 De hellige apostler Peter og Paulus – høytid
Kl 18.00 Høymesse

Tirsdag 30.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 01.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 02.07
Kl 18.00 Messe etterfulgt av tilbedelse

Fredag 03.07 Apostelen Thomas
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 04.07
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Søndagsmesse på filippinsk/engelsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 05.07 14. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 1.KOMMUNIONSFEIRING
Kl 16.30 Messe på polsk