Menighetens kalender uke 31

 Søndag 26.07 17. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Familiemesse
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 27.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 28.07 Den hellige Marta
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 29.07 Olav den hellige, Olsok – høytid
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 30.07
Kl 18.00 Messe etterfulgt av tilbedelse

Fredag 31.07 Den hellige Ignatius av Loyola
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 01.08 Den hellige Alfonso Maria de’ Liguori
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på filippinsk/engelsk

Søndag 02.08 18. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.30 Messe på polsk