Menighetens kalender uke 30

 Søndag 19.07 16. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 20.07 Den hellige Thorlákr
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 21.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 22.07 Den hellige Maria Magdalena
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 23.07 Den hellige Birgitta – Vernehelgen for Eurpoa
Kl 18.00 Messe etterfulgt av tilbedelse

Fredag 24.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 25.07 Apostelen Jakob
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 26.07 17. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Familiemesse
Kl 16.30 Messe på polsk