Menighetens kalender uke 32

Søndag 02.08   18. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 03.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 04.08 Den hellige Johannes Maria Vianney
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 05.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 06.08
Kl 18.00 Messe etterfulgt av tilbedelse

Fredag 07.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 08.08 Den hellige Dominikus
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på spansk

Søndag 09.08   19. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk