Menighetens kalender uke 33

  Søndag 09.08 19. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 10.08 Den hellige Laurentius
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 11.08 Den hellige Klara av Assisi
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 12.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 13.08
Kl 18.00 Messe etterfulgt av tilbedelse

Fredag 14.08 Den hellige Maximilian Kolbe
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 15.08 Jomfru Marias opptagelse i himmelen – høytid
Kl 13.00 Høymesse på norsk

Søndag 16.08 20. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Konfirmasjonsfeiring
Kl 16.30 Messe på polsk