Menighetens kalender uke 39

  1.   Søndag 20.09 25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
    Kl 09.00 Messe på polsk
    Kl 11.00 Høymesse
    Kl 13.00 Messe på engelsk
    Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 21.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 22.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 23.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 24.09
Kl 18.00 Messe etterfulgt av tilbedelse

Fredag 25.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 26.09
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 27.09 26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Familiemesse
Kl 16.30 Messe på polsk