Menighetens kalender uke 7

Endret: 02. mars 2018, kl.13:15

Søndag 11.02 – 6. Søndag i det alminnelige kirkeår 
Kl 09.00: Messe på polsk
Kl 10.30: Laudes
Kl 11.00: Høymesse
Kl 16.30: Messe på polsk
Kl 18.00: Messe på litauisk

Mandag 12.02

Kl. 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 13.02

Kl. 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 14.02 Askeonsdag—fast og abstinens

Kl. 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Torsdag 15.02

Kl. 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk
Tilbedelse mellom messene

Fredag 16.02

Kl. 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 17.02

Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 KONGSBERG: Søndagsmesse på engelsk/filippinsk
Kl. 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 18.02 – 1. SØNDAG I FASTEN 

Kl 09.00: Messe på polsk
Kl.09.30 Konfirmasjonsundervisning
Kl 10.30: Laudes
Kl 11.00: Høymesse
Kl 13.00: Messe på vietnamesisk – Nyttårsfeiring
Kl 16.30: Messe på polsk