Menighetens kalender uke 48

Søndag 24.11   KRISTI KONGEFEST
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse med opplegg for familier
Kl 14.00 Kongsberg: messe på norsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 25.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 26.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 27.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 28.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 29.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 30.11 Den hellige Andreas
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 01.12   1.SØNDAG I ADVENT ÅR A – UNGDOMS ADVENTSAKSJON
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk