Menighetens kalender uke 38

Endret: 23. september 2017, kl.12:21

Søndag 17. 09 – 24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

Kl 09.00: Messe på polsk
Kl 11.00: Høymesse med søndagsskole for barna og konfirmantsmøte
Kl 13.00: Messe på vietnamesisk
Kl 16.30: Messe på polsk

Mandag 18.09: Kl. 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk
Tirsdag 19.09:  Kl. 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Kl 19.30 Menighetsrådsmøte

Onsdag 20.09 – Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere

Kl. 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Torsdag 21.09 – Festen til evangelisten Matteus

Kl. 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Fredag 22.09: Kl. 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 23.09 – Den hellige Pius av Pietrecina (padre Pio)

Kl. 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl. 16.00 Søndagsmesse på spansk
Kl. 18.00 Bryllupsmesse
Kl. 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 24. 09 – 25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR & CARITASSØNDAG

Kl 09.00: Messe på polsk
Kl 11.00: Høymesse med innsettelse av sognepresten
Kl 16.30: Messe på polsk