Menighetens kalender uke 20

I MAIMÅNED BES ROSENKRANSEN FØR MESSENE

Søndag 12.05 4.SØNDAG I PÅSKETIDEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Førstekommunion på polsk
Kl 15.00 Messe på spansk
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 13.05
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 14.05
Kl 18.00 Messe på norsk – Kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 15.05
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 18.30 Planleggingsmøte for Internasjonal Dag

Torsdag 16.05
Kl 18.00 Messe på norsk – Kl 19.00 Messe på polsk

Fredag 17.05 Grunnlovsdag – Åpent Hus fra kl 08.00
Kl 14.00 Messe på norsk
Kl.19.00 Messe på polsk

Lørdag 18.05
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Kongsberg: messe på engelsk/filippinsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 19.05 5.SØNDAG I PÅSKETIDEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse etterfulgt av søndagsskole for barna
Kl 12.00 Søndagsskole etter høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk