Menighetens kalender uke 19

Endret: 08. mai 2019, kl.12:00

I MAIMÅNED BES ROSENKRANSEN FØR MESSENE

Søndag 05.05   3.SØNDAG I PÅSKETIDEN

Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 KONFIRMASJONSFEIERING
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 06.05
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 07.05
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 08.05
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 09.05
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 10.05
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl.19.00 Messe på polsk

Lørdag 11.05
Kl.09.00 Skriftmål på polsk barna førstekommunion

Kl.11.00 Førstekommunion på litauisk
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 12.05   4.SØNDAG I PÅSKETIDEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Førstekommunion på polsk
Kl 15.00 Messe på spansk
Kl 16.30 Messe på polsk

Kl 18.00 Messe på litauisk