Menighetens kalender uke 39

  Søndag 22.09   25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse, søndagsskole etter høymesse
Kl 14.00 Kongsberg: messe på norsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 23.09 Den hellige Pius av Pietrelcina
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 24.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 18.30 Grovbrød: “Kirken i Argentina”
v/p. Arne Kirkebom SSCC

Onsdag 25.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 26.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk
Tilbedelse mellom messene

Fredag 27.09 Den hellige Vincent av Paul
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 28.09
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 29.09   26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
CARITASSØNDAG
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse med opplegg for barnefamilier
Kl 16.30 Messe på polsk