Menighetens kalender uke 40

 Søndag 29.09 26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
CARITASSØNDAG – Bønn og kollekt til Caritasarbeid
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 30.09 Den hellige Hieronymus
Kl 18.00 Gudstjeneste på norsk

I oktobermåned bes rosenkrans før alle dalige messer – gudstjenester
Tirsdag 01.10 Den hellige Terese av Jesusbarnet
Kl 18.00 Gudstjeneste på norsk

Onsdag 02.10
Kl 18.00 Gudstjeneste på norsk

Torsdag 03.10
Kl 18.00 Gudstjeneste på norsk

Fredag 04.10 Den hellige Frans av Assis
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 05.10 Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på engelsk/fillipinsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 06.10 27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamsisk
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk