Menighetens kalender uke 41

   I oktobermåned bes rosenkrans før alle dalige messer – gudstjenester

Søndag 06.10 27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamsisk
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 07.10 Vår Frue av Rosenkransen
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 08.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 09.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 10.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 11.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 12.10
Kl 13.00 Barnemesse
NB! Lørdagskatekese følger etter messen

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 13.10 28. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 15.00 Messe på spansk
Kl 16.30 Messe på polsk