Menighetens kalender uke 19

Endret: 08. mai 2020, kl.19:00

Begrenset med 50 deltagere og holde en avstand på én meter.

Torsdag 07.05
Kl 18.00 Messe etterfulgt av tilbedelse
med rosenkransbønn

Fredag 08.05
Kl 18.00 Messe etterfulgt av rosenkransbønn
Kl 19.00 Messe på polsk

LØRDAG 09.05 
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 15.30 Messe på spansk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

SØNDAG 10.05   5.SØNDAG I PÅSKETIDEN (A)
KL 09.00 Messe på polsk
KL 11.00 Høymesse 
KL 13.00 Messe  på engelsk
KL 16.30 Messe på polsk
KL 18.00 Messe på litauisk