Menighetsrådet 2022 – 2024

Menighetsrådet 2022 – 2024

Leder: Urszula Andruchow (leder, varamedlem til pastoralråd)
Nesteleder & Pastoralråd: Zivile Juozaitene (nesteleder, pastoralrådsrepresentant)
Sekretær: Morten Egeberg (sekretær)

Medlemmer
Jan Sadlej
Hồ Thị Mỹ Tuyết
Kjell Ivar Maudal
Antonia Mendes Pereira
Pawel H. Piotrowski
Edy Calderon
Dolores S. Christensen
Agata Maciejewska
Mark Bizimana

Varamedlemmer
Anne-Marie Egeland
Elisabeth Marie Rue