Menighetens kalender uke 34

 Søndag 16.08 20. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Konfirmasjonsfeiring
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 17.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 18.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 19.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 20.08 Den hellige Bernhard av Clairvaux
Kl 18.00 Messe etterfulgt av tilbedelse

Fredag 21.08 Den hellige Pius X
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 22.08 Jomfru Marias dronningverdighet
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på spansk

Søndag 23.08 21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Konfirmasjonsfeiring
Kl 16.30 Messe på polsk