Menighetens kalender uke 37

 Søndag 08.09 23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 09.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 10.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 11.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 12.09
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.00 Messe på polsk
Tilbedelse mellom messene

Fredag 13.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 14.09 KORSETS OPPHØYELSE
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Kongsberg: messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 15.09 24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk