Møte andre onsdag i måneden blir klokken 18:30 etter messe ifra oktober 2017.

Vi har åpnet for påmelding til kurs i norsk språk for innvandrere nivå A1, A2, B1 og B2 hvis nok deltakere melder seg på.
Oppstart uke 3, 2018.

Med vennlig hilsen

Trond Olav Aaring

Caritas St.Laurentius
Cappelens gt 1. 3016 Drammen
Organisasjonsnummer: 913503503
Bankkonto: 2220 27 40514
Telefon: 95 83 75 97
Mail: cardrammen@gmail.com