Har du fått avslag på asylsøknaden din?
Lever du ulovlig i Norge?
Har du fått innvilget asyl, men tenker å reise tilbake til hjemlandet ditt?

Du kan få: informasjon og rådgivning. Hjelp til å skaffe reisedokumenter. Reisestøtte, assistanse på flyplass ved utreise, i transitt og ved ankomst. Transportassistanse helt til endestasjonen, begrenset oppfølging hvis ønskelig og nødvendig.

Ta kontakt med Caritas St.Laurentius, vi kan hjelpe deg.

Telefon: 95 83 75 97
Mail: cardrammen@gmail.com