Menighetens kalender uke 50

Søndag 11.12   3.SØNDAG I ADVENT – UNGDOMSADVENTSAKSJON
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse etterfulgt av adventsaksjon
Kl 13.30 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 12.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 13.12 Den hellige Lucia
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 14.12 Den hellige Johannes av korset
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 21.00 Økumenisk kompletorium

Torsdag 15.12
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 16.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 17.12
Kl 13.00 Søndagsmesse med ungdomsopplegg

Kl 15.00 Messe på filippinsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 18.12   4.SØNDAG I ADVENT – UNGDOMSADVENTSAKSJON
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse etterfulgt av adventsaksjon
Kl 12.15 Søndagsskole & Øvelse for julespillet
Kl 13.30 Familiemesse
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på filippinsk/engelsk