Velkommen til katekese for barn og konfirmanter!

Endret: 10. august 2023, kl.05:11

Oppstart for katekesen er lørdag 2. september 2023 kl. 10.00. Det er viktig at alle barn og konfirmanter har med minst én av foreldrene. Det blir foreldremøte under katekesen før lunsj denne dagen. Her blir det gitt viktig informasjon. Påmelding skjer digitalt/elektronisk. Skjema finnes på menighetens hjemmeside på hovedmeny –  Katekese – Påmelding til katekese.

Katekesen vil foregå hver første lørdag i måneden hele skoleåret og varer fra kl. 10.00 – 14.00 (inkl. messe)

Konfirmasjonsdato er satt til lørdag 20. april 2024. Dette gjelder de som har tatt 1. års forberedelse.

Viktig! Forberedelse til førstekommunion og konfirmasjonssakramentet foregår nå over to år. Det betyr at undervisning til førstekommunion starter når barna går i 2. klasse på skolen og mottar førstekommunion ved avslutningen av 3. klasse.

Konfirmantkatekesen starter når de unge går i 8. klasse og konfirmeres mot slutten av 9. klasse.

Barna som skal forberede seg til førstekommunion og konfirmantene må levere dåpsattest dersom denne ikke allerede er levert og registrert.

2. års konfirmantkull må også levere dåpsattest hvis denne ikke er levert og registrert tidligere. Konfirmantene må også ha en fadder/sponsor. Fadder/sponsor må være en konfirmert katolikk. Sertifikat/attest må leveres.

Alle spørsmål om katekesen rettes til diakon Mang Le Van tel: 906 02 255 eller Theresa Jee 976 35 954.

Spørsmål kan også sendes på e-post: drammen@katolsk.no