Siste innlegg

Norges konger og dronningers siste hvilested

Akershus Festning og slott
Norges konger og dronningers siste hvilested
Av oberstløytnant (p) Kjell Ivar Maudal.
Akershus festning og slott.
I 1999 feiret Akershus festning sitt 700-års jubileum. Festningen ble bygd av den siste norske kongen før unionen med Sverige og Danmark: Håkon V Magnusson, og ble plassert et godt stykke unna det som dengang var Oslo by i Viken (der Gamlebyen ligger nå). Les mer>>

Vår katolske dronning Joséphine

Vår katolske dronning Joséphine.
Av Kjell Ivar Maudal
Året var 1807, og hertugdømmet Leuchtenberg i Øvre-Pfalz, Bayern, hadde fått en prinsesse. I dåpen fikk prinsessen navnet Joséphine (Josefine) Maximiliane Eugénie Napoleone de Beauharnais.
Joséphine ble født i Milano i Italia men vokste opp i Tyskland. Hun var datter av Augusta of Bavaria og Napoleon Is stesønn Eugene of Leuchtenberg de Beauharnais. Les mer>>