Menighetens kalender uke 10

Søndag 03.03  8.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 14.00 Kongsberg: Messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 04.03
Kl 18.00 Messe på norsk & kl. 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 05.03
Kl 18.00 Messe på norsk & kl. 19.00 Messe på polsk
Etterfulgt av feitetirsdagssamling

Onsdag 06.03 Askeonsdag — faste og abstinensdag
Kl 18.00 Messe med utdeling av asken
Kl. 19.00 Korsveien/messe på polsk

Torsdag 07.03 Den hellige Perpetua og Felicitas
Kl 18.00 Messe på norsk & kl. 19.00 Messe på polsk
Tilbedelse mellom messene.

Fredag 08.03
Kl 18.00 Messe med korsvei & kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 09.03
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 10.03  1.SØNDAG I FASTEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk