Menighetens kalender uke 43

   I oktobermåned bes rosenkrans før alle dalige messer – gudstjenester
Søndag 20.10   29. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Missionssøndag
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 10.45 Fellesrosenkranse
Kl 11.00 Høymesse, søndagsskole etter høymesse
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 21.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 22.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 23.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 24.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 25.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 26.10
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 27.10   30. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 10.45 Fellesrosenkranse
Kl 11.00 Høymesse med opplegg for barnefamilier
Kl 14.00 Kongsberg: messe på norsk
Kl 16.30 Messe på polsk