Menighetens kalender uke 13

Søndag 26.03   5.SØNDAG I FASTEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.15 Søndagsskole etterfulgt av familiemesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 27.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 28.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 29.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 30.03
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 31.03
Kl 18.00 Messe med korsvei på norsk

Kl 19.30 Messe med korsvei på polsk

Lørdag 01.04
Kl 10.00 Lørdagskatekese

Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på filippinsk/engelsk

Stille Uke med eget program
Søndag 02.04 Palmesøndag
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Økumenisk samling og palmeprosesjon fra Bragernes kirke
Kl 11.00 Palmesøndags høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk