Menighetens kalender uke 7

 Søndag 09.02 5. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 15.00 Messe på spansk
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 10.02 Den hellige Scholastica
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 11.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 12.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 13.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Tilbedelse etter messen

Fredag 14.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 15.02
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Kongsberg: messe på engelsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 16.02 6. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse, søndagsskole etter
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk