Endret: 09. mai 2022, kl.12:47

Dato: 09.05.2022

Årsmøte ble holdt den 28. april.
Styre for 2022 består av følgende:

Trond Olav Aaring (leder)
Carolina Maria Fernandes da Costa (nestleder)
Carmenza Reyes Pena (styremedlem)
Marie Elizabeth Grant Rue (styremedlem)
Iwona Flaten (varamedlem)

 

Med vennlig hilsen
Trond Olav Aaring
Caritas St.Laurentius

 

Dato: 04.05.2021

Årsmøte 2021
Dato: 3.juni 2021
Tidspunkt: 18:30
Sted: Cappelens gt.5 Drammen

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være styret ved leder i hende
innen torsdag den 20.mai

Drammen 04.05.2021

Trond Olav Aaring
Telefon: 90685691
Mail: cardrammen@gmail.com

 

Dato: 27.08.2020

Utsatt årsmøte 2020

Årsmøte i Caritas St.Laurentius avholdes torsdag den 1.oktober kl 19.
Sted: Menighetssalen/biblioteket.
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret ved leder i hende innen 17.oktober.
Medlemmer i St. Laurentius katolske menighet i Drammen har stemmerett.
På grunn av koronasituasjonen må gjeldende smittevernregler følges.

På vegne av styret

Trond Olav Aaring
Leder.

 

Dato: 18.08.2020

Kurs i norsk språk for fremmedspråklige.

Caritas starter kurs i norsk språk.

Sted: Cappelens gt.5.

Oppstart tirsdag den 1. september klokken 18.

Med hensyn til koronasituasjonen må det holdes minst en meters avstand. Antall kursdeltakere begrenses til maksimum 8 personer pr kurs/klasserom.

Påmelding til kurskoordinator Iwona Flaten (92013683)

 

Dato: 02.06.2020

Det kan nå være flere enn 5 personer i våre lokaler. Det må holdes minst en meters avstand og gjeldende hygieneregler følges.
Vi har nå vanlige åpningstider og aktiviteter.
For spørsmål om kurs kontaktes kurskoordinator (se telefonnummer under)
Vi har nå tilgjengelig sosionom som snakker norsk og polsk.
Drop in, advokat eller sosionom etter timeavtale.
De fleste av våre tjenester er fortsatt gratis, men ved bruk av helsetjenester og advokat må betaling påregnes.
Caritaskontoret vil også i år holde feriestengt i juli. Vi besvarer henvendelser via telefon, sms og mail så langt det lar seg gjøre denne måneden.
Det vil komme nærmere informasjon om norsskurs til høsten 2020.
Vi kan bistå lag og foreninger med bistand om smitte – helseinformasjon.
Når problem oppstår, ta kontakt med oss så snart som mulig.

Kontaktinformasjon:

Trond Olav Aaring telefon 90685691 (leder)
Carolina Costa telefon 95837597 (veileder, aupair)
Khiem Ngoc Nguyen 45837517 (veileder, besøkstjeneste)
Iwona Flaten 92013638 (kurskoordinator)

 

Med vennlig hilsen
Trond Olav Aaring
Caritas St.Laurentius
Cappelens gt 5. 3016 Drammen
Organisasjonsnummer: 913503503
Bankkonto: 2220 27 40514
Telefon: 958 37 597 / 458 37 517
Mail: cardrammen@gmail.com
Vipps: 577779

 

Caritas St.Laurentius har nå fått egen hjemmeside.

Det er: www.caritasdrammen.no

Informasjonskontoret har stengt i hele juli måned på grunn av fellesferie.
Vi forsøker å svare på mail og sms i ferien.
Aktivitetene starter i uke 32. Mødre i sentrum og konversasjonskvelder starter i uke 33.
Kurs i norsk språk og samfunnskunnskap starter i uke 36.
Vi tar imot spørsmål og påmelding på cardrammen@gmail.com eller sms til telefon nummer 95837597.

Med vennlig hilsen
Trond Olav Aaring

 

Lærer frivillig

Caritas ønsker frivillige som kan være lærer på våre kurs i norsk for fremmedspråklige, nivå A1 til B2, eventuelt tilkallingsvikarer.
Vi har kurs på mandag, tirsdag og onsdag mellom klokken 18 og 20.
Tidsrom er resten av 2018 og fram til juni 2019.

Hvis du kan tenke deg dette, ta kontakt med daglig leder, Trond Olav Aaring.

Telefon: 95837597
Mail: cardrammen@gmail.com

 

Virksomhetsplan for høsten 2018.

Tilbud til de som har rusproblem (samarbeid med A.A)

Arbeidslivsfadderordning i samarbeid med NAV. Vi prøver å få til en ordning der de som er ny på en arbeidsplass har en kontaktperson på samme sted som de kan snakke med og få forklaring på ting som kan være vanskelig. Ordningen er forventet å vare inntil et år som prøveprosjekt.

Konversasjonskvelder der vi på en uformell måte samles en kveld i uka og snakker om forskjellige tema på norsk. Carolina har ansvar for dette.

Mødre i sentrum. Tilbud til mødre som ønsker å komme ut for å gjøre håndarbeid av forskjellig slag, snakke sammen og ha det hyggelig. Dagtid en dag i uka. Carolina og Marie har ansvar for dette.

Norskkurs 26 timer, avhengig av at mange nok melder seg på. Kr 1000 pr. deltaker.
Drop in undervisning, kr 50 pr deltaker pr. time.
Caritas St.Laurentius kjøper inn tekstbøker til deltakerne på kurs. Drop in deltakere kan få låne bøker. Vi har dessverre ikke flere plasser ledig, men kan ta imot drop in deltakere.

Onsdagssamling andre onsdag i måneden klokken 18:30. Vi prøver å få noen utenfra til å fortelle om aktuelle tema. Ansvarlig er Trond. Her påløper reiseutgifter til de som besøker oss.

Trafikkopplæring i samarbeid med Driving Trafikkskole.
Målet er rimelig opplæring med mål førerkort klasse B, B1.

En anser dette som viktig arbeid da mange innvandrere kjører med ugyldig førerkort ifra sitt hjemland der deres forståelse innen norske trafikkregler og trygg ferdsel i trafikken ikke er bra nok.

Samlingssted for au pærer (opplegg og tidspunkt etter behov) Det ser ut til å bli en kveld hver andre uke (ca tre timer pr. kveld)

Selvhjelpsgrupper spesielt beregnet på arbeidsliv og skole/familie.

Informasjonskontor/ressurssenter.
Fysisk/psykisk helse
Tannlegeordning
Juridisk bistand
Noen å snakke med
Arbeid
Bolig
Oversettelse og hjelp til å fylle ut skjema/offentlige dokumenter
Opphold
Assistert hjemreise

Vi trenger frivillige som kan jobbe enten på dagtid eller kveldstid.
Vi trenger også to lærere som kan vikariere på våre kurs i norsk og samfunnskunnskap.

Samarbeidspartnere: