Endret: 24. april 2020, kl.14:13

 

Dato: 24.04.2020

Etter å ha holdt stengt siden 12.mars, åpner vi nå opp for individuelle samtaler ifra den 23. april. Åpningstid klokken 12 – 18.
Vi kan maksimalt ha 5 personer i våre lokaler samtidig og det må holdes minst 2 meters avstand.
Følg våre hygienebestemmelser.
Hvis du har store økonomiske økonomiske problem kan vi hjelpe til med matkuponger for akutt hjelp.
Vi svarer så langt som det er mulig på henvendelser via mail, sms og telefon.

Med vennlig hilsen
Trond Olav Aaring
Caritas St.Laurentius
Cappelens gt 5. 3016 Drammen
Organisasjonsnummer: 913503503
Bankkonto: 2220 27 40514
Telefon: 958 37 597 / 458 37 517
Mail: cardrammen@gmail.com
Vipps: 577779

 

Caritas St.Laurentius har nå fått egen hjemmeside.

Det er: www.caritasdrammen.no

Informasjonskontoret har stengt i hele juli måned på grunn av fellesferie.
Vi forsøker å svare på mail og sms i ferien.
Aktivitetene starter i uke 32. Mødre i sentrum og konversasjonskvelder starter i uke 33.
Kurs i norsk språk og samfunnskunnskap starter i uke 36.
Vi tar imot spørsmål og påmelding på cardrammen@gmail.com eller sms til telefon nummer 95837597.

Med vennlig hilsen
Trond Olav Aaring

 

Lærer frivillig

Caritas ønsker frivillige som kan være lærer på våre kurs i norsk for fremmedspråklige, nivå A1 til B2, eventuelt tilkallingsvikarer.
Vi har kurs på mandag, tirsdag og onsdag mellom klokken 18 og 20.
Tidsrom er resten av 2018 og fram til juni 2019.

Hvis du kan tenke deg dette, ta kontakt med daglig leder, Trond Olav Aaring.

Telefon: 95837597
Mail: cardrammen@gmail.com

 

Virksomhetsplan for høsten 2018.

Tilbud til de som har rusproblem (samarbeid med A.A)

Arbeidslivsfadderordning i samarbeid med NAV. Vi prøver å få til en ordning der de som er ny på en arbeidsplass har en kontaktperson på samme sted som de kan snakke med og få forklaring på ting som kan være vanskelig. Ordningen er forventet å vare inntil et år som prøveprosjekt.

Konversasjonskvelder der vi på en uformell måte samles en kveld i uka og snakker om forskjellige tema på norsk. Carolina har ansvar for dette.

Mødre i sentrum. Tilbud til mødre som ønsker å komme ut for å gjøre håndarbeid av forskjellig slag, snakke sammen og ha det hyggelig. Dagtid en dag i uka. Carolina og Marie har ansvar for dette.

Norskkurs 26 timer, avhengig av at mange nok melder seg på. Kr 1000 pr. deltaker.
Drop in undervisning, kr 50 pr deltaker pr. time.
Caritas St.Laurentius kjøper inn tekstbøker til deltakerne på kurs. Drop in deltakere kan få låne bøker. Vi har dessverre ikke flere plasser ledig, men kan ta imot drop in deltakere.

Onsdagssamling andre onsdag i måneden klokken 18:30. Vi prøver å få noen utenfra til å fortelle om aktuelle tema. Ansvarlig er Trond. Her påløper reiseutgifter til de som besøker oss.

Trafikkopplæring i samarbeid med Driving Trafikkskole.
Målet er rimelig opplæring med mål førerkort klasse B, B1.

En anser dette som viktig arbeid da mange innvandrere kjører med ugyldig førerkort ifra sitt hjemland der deres forståelse innen norske trafikkregler og trygg ferdsel i trafikken ikke er bra nok.

Samlingssted for au pærer (opplegg og tidspunkt etter behov) Det ser ut til å bli en kveld hver andre uke (ca tre timer pr. kveld)

Selvhjelpsgrupper spesielt beregnet på arbeidsliv og skole/familie.

Informasjonskontor/ressurssenter.
Fysisk/psykisk helse
Tannlegeordning
Juridisk bistand
Noen å snakke med
Arbeid
Bolig
Oversettelse og hjelp til å fylle ut skjema/offentlige dokumenter
Opphold
Assistert hjemreise

Vi trenger frivillige som kan jobbe enten på dagtid eller kveldstid.
Vi trenger også to lærere som kan vikariere på våre kurs i norsk og samfunnskunnskap.

Samarbeidspartnere: