Vietnamesisk gruppe

Endret: 31. januar 2018, kl.17:27

Thông báo 29.01.2018

 

 

 

Thánh lễ tiếng Việt 2018
– Vào mổi Chúa Nhật thứ nhất trong tháng lúc 13.00 giờ.

Tháng Ngày lễ tiếng Việt Ghi chú
1 07.01.2018  – 13:00  
2 04.02.2018  – 13:00

18.02.2018  – 13:00

 

Thánh lễ Mừng Tết Nguyên Đán.

3 04.03.2018 –  13:00

30.03.2018 –  11:00

 

Tĩnh tâm mùa Chay – tiếng Việt.

Ngày giờ có thể thay đổi tùy theo Cha khách.

4 01.04.2018 – 13:00 Lễ Phục Sinh. Thánh lễ tiếng Việt có thể thay đổi.
5 06.05.2018 – 13:00 Sẽ có thay đổi vì CN có lễ Thêm Sức lúc 13.00 giờ
6 03.06.2018 – 13:00

24.06.2018 – 13:00

Có lễ Rước Lễ Lần Đầu lúc 11.00 giờ. 

Thánh lễ mừng bổn mạng cộng đoàn.

7 01.07.2018 – 13:00  
8 05.08.2018 – 13:00  
9 02.09.2018 – 13:00  
10 07.10.2018 – 13:00  
11 04.11.2018 – 13:00

24.11.2018 – 15:00

 

Thánh lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam

12 02.12.2018 – 13:00  

 

 

  Bản Tin Mục Vụ
Bản Tin Mục Vụ – CĐCG Việt Nam tại Nauy


Thành viên Ban Mục Vụ Việt Nam tại Drammen 2017 – 2019

Trưởng Ban Nguyễn Khánh Long
  mob. 90731762
  n.k.long@hotmail.com
   
Phó Ban   Nguyễn Thị Bích Phương
   mob. 97683289
 
phuong_nguyen140@yahoo.com
   
 Thủ quĩ & Thư ký Lê văn Minh
   mob. 40603709
  minhlevan58@gmail.com
   
 Ủy viên Phụng Vụ  Đoàn Gần
   mob. 41300836
   gan8998@hotmail.com
   
Ủy viên Văn Hóa – Xã Hội Đoàn Gần
  Nguyễn Thị Bích Phương 
   
Ủy viên Ca đoàn Mai Bá Tuấn
  mob. 91 66 46 09
  tuan.ba.mai@gmail.com
   
Ủy viên Giáo Lý Hồ Thị Mỹ Tuyết
   Tlf. 32 85 66 28
  hotuyet@lifi.no
   

Trung tâm mục vụ Việt nam vùng Đông Oslo
(Det vietnamesiske pastoralsenter )
Fredenborgvn. 24N
0177 OSLO
TTMVVN trang nhà – website
Tlf: 22 20 39 01 – fax: 22 20 23 51

Những thắc mắc và trả lời có liên quan đến sinh hoạt người Việt tại St.Laurentius Drammen

  Những thắc mắc và trả lời có liên quan đến sinh hoạt cộng đoàn người Việt công giáo tại giáo xứ St.Laurentius – Drammen
Cập nhật : 26.03.2002
 
   Thay đổi địa chỉ
   
  – Phải liên lạc với ai nếu thay đổi địa chỉ ?
Khi thay đổi địa chỉ cư trú , trong cùng giáo xứ hoặc từ giáo xứ khác đến xin quí vi phải làm hai việc:
1) Thông báo cho Cha Sở
a) Ðể ghi vào danh sách giáo xứ và gởi cho kommune hằng năm.
b) Ðể nhận báo Budstikke của giáo xứ nếu muốn.
2) Liên lạc với Ban Mục Vụ
a) Ðể gởi về Trung Tâm Mục Vụ – Oslo
b) Ðể nhận báo Mục Vụ nếu muốn.

[Trở lên]
 
     Thánh lễ Việt Nam     – Bao lâu có thánh lễ Việt nam một lần và khi nào ?
Theo chương trình thì Cộng đoàn có thánh lễ Việt nam mỗi tháng vào ngày Chúa Nhật  thứ 3. của tháng. Thánh lễ  cử hành lúc 13 giờ. Quí vị có thể xem chương trình, giờ và ngày thánh lễ VN tại drammen.katolsk.no ở phần Messetider hoặc Aktivitetskalender for St.Laurentius katolske menighet.

– Ai mở cửa nhà thờ ?
BMV chịu trách nhiệm vấn đề mở và đóng cửa nhà thờ cho mỗi thánh lễ Việt nam.

– Ai lo đèn nến, sách lễ, chìa khoá nhà tạm v.v….
Ủy viên Phụng vụ có công tác : chuẩn bị và dọn dẹp đèn nến, sách lễ và các việc cần thiết khác trước, trong và sau thánh lễ Việt nam.

– Cà phê, bánh ngọt sau thánh lễ Việt Nam , ai sẽ lo việc này ? và phân chia như thế nào ?
Xin xem danh sách trực cáphê ở Tin Tức Cộng Đoàn Drammen trong trang drammen.katolsk.no.[Trở lên]

Thánh lễ hôn phối, đám cưới

– Liên lạc với Cha chủ tế như thế nào ?
Thánh lễ hôn phối là Thánh lễ cá nhân nên cha chủ tế tùy thuộc vào gia đình đương sự. Vì thế liên lạc với cha chủ tế sẽ do gia đình có Thánh lễ hôn phối phụ trách. BMV có thể phụ giúp : kinh sách, đèn nến, các em giúp lễ khi gia đình mong muốn và liên lạc với BMV.
Trong Thánh lễ hôn phối với cha chủ tế người Việt, ngoài việc liên lạc với các Cha Tuyên Úy gia đình nên liên lạc với cha sở khi muốn làm lễ tại nhà thờ Drammen – St. Laurenstius.

– Muốn nhờ ca đoàn hát trong lễ cưới, liên lạc với ai ? Thù lao cho ca đoàn như thế nào ?
Trong thánh lễ hôn phối nếu quí vị muốn có ca đoàn đóng góp phần phụng vụ thánh ca xin liên lạc với ca trưởng. Ðể ca đoàn có thời gian tập dượt rộng rải, xin liên lạc càng sớm càng tốt. Vấn đề thù lao tùy thuộc vào gia đình có thánh lễ hôn phối.

– Muốn trang trí trong nhà thờ như bông, ghế ngồi của cô dâu, chú rể và gia đình liên lạc với ai ?
Trang hoàng trong nhà thờ cô dâu, chú rể và gia đình liên lạc với cha sở để :
* Ðặt giờ mở và đóng cửa nhà thờ .
* Sắp đặt bông trên bàn thờ và các nơi khác trong nhà thờ.
* Ghế ngồi của cô dâu và chú rể.

[Trở lên]

Thánh lễ đám tang

– Liên lạc với Cha chủ tế như thế nào ?
Là Thánh lễ cá nhân nên cha chủ tế tùy thuộc vào gia đình đương sự. Vì thế việc liên lạc với cha chủ tế sẽ do gia đình có Thánh lễ phụ trách. BMV có thể phụ giúp : kinh sách, đèn nến, các em giúp lễ khi gia đình mong muốn và liên lạc với BMV.
Trong Thánh lễ với cha chủ tế người Việt, ngoài việc liên lạc với các Cha Tuyên Úy gia đình nên liên lạc với cha sở khi muốn làm lễ tại nhà thờ Drammen – St. Laurenstius.

– Muốn nhờ ca đoàn hát trong thánh lễ, liên lạc với ai ? Thù lao cho ca đoàn như thế nào ?
Thánh lễ đám tang thường cử hành vào những ngày giữa tuần nên vấn đề ca đoàn có thể tham dự trong thánh lễ rất là khó khăn. Vì anh chị em ca viên phải đi làm hoặc đi học. Vì vậy ca đoàn cố gắng kết hợp cùng BMV để hoàn tất phần thánh ca trong thánh lễ với khả năng của mình. Vấn đề thù lao tùy thuộc vào gia đình tang quyến.

– Trang trí trong nhà thờ sẽ liên lạc với ai ?
Trang hoàng trong nhà thờ gia đình liên lạc với cha sở để :
* Ðặt giờ mở và đóng cửa nhà thờ .
* Sắp đặt bông trên bàn thờ và các nơi khác trong nhà thờ.

[Trở lên]

Thánh lễ Rửa Tội

– Liên lạc với Cha chủ tế như thế nào ?
Là Thánh lễ cá nhân nên Cha chủ tế tùy thuộc vào gia đình đương sự. Vì thế liên lạc với Cha chủ tế sẽ do gia đình có Thánh lễ phụ trách. BMV có thể phụ giúp : kinh sách, đèn nên, các em giúp lễ khi gia đình mong muốn và liên lạc với BMV.
Trong Thánh lễ với Cha chủ tế người Việt, ngoài việc liên lạc với các Cha Tuyên Úy gia đình nên liên lạc với Cha Sở khi muốn làm lễ tại nhà thờ Drammen – St. Laurenstius.

[Trở lên]
 Niên liễm     – Bao nhiêu một năm ?
Tiền niên liễm năm 2013 :
Gia đình : kr. 300
Ðộc thân : kr. 150

– Và đóng cho ai ?
Ðóng qua thủ quĩ BMV hoặc các thành viên trong BMV (biên lai sẽ nhận sau).

– Vấn đề tiền niên liễm là việc tự nguyện hay bắt buộc ?
Tiền niên liễm là việc tự nguyện của mỗi thành viên trong Cộng đoàn, không bắt buộc ai cả và tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình của từng thành viên.

– Những ai sẽ đóng niên liễm ?
Các thành viên Công Giáo người Việt tại giáo xứ Drammen

– Tiền niên liễm dùng vào những vấn đề gì ?
Tiền niên liễm hằng năm của bà con Cộng đoàn chi phí cho báo mục vụ, giáo lý, tiền di chuyển cho các cha Tuyên Úy xuống làm lễ tại CÐ và các khoảnh sinh hoạt trong Cộng đoàn : Giáng sinh, Tết, thăm viếng, chúc mừng, xin lễ, giấy tờ thông báo v..v..

[Trở lên]
 Lớp Giáo Lý Công giáo tiếng Việt     – Giáo xứ Drammen có lớp giáo lý công giáo bằng tiếng Na Uy. Như vậy tại sao có thêm lớp Giáo Lý Công giáo tiếng Việt ? mục đích ? lợi ích ?
Với sự chấp thuận của cha sở Drammen và sự khuyến khích từ các cha Tuyên úy Việt cùng với sự đồng ý của bà con cộng đoàn người Việt tại Drammen , Giáo xứ Drammen tuy có các lớp GLCG tiếng Nauy nhưng đi song song đã có thêm các lớp giáo lý CG tiếng Việt dành cho các con em người Việt cư ngụ trong giáo xứ Drammen không ngoài các mục đích sau :
Giúp các em có thể học thêm tiếng Việt.
Tìm hiểu thêm về Giáo hội mẹ tại quê nhà.
Tạo cho các em Việt sinh hoạt chung với nhau trong môi trường Công Giáo.
Tìm hiểu và suy nghỉ lời Chúa trong kinh sách tiếng Việt.

– Từ lứa tuổi nào có thể tham dự lớp Giáo Lý ?
Các em từ 6 tuổi đến 15 tuổi có thể tham dự các lớp giáo lý tiếng Việt phù hợp với lứa tuổi và trình độ tiếng Việt của các em.

– Chương trình học vào những ngày nào ?
Xin xem chương trình học giáo lý tiếng Việt trong  Aktivitetskalender for St.Laurentius katolske menighet

[Trở lên]
   Oppdatert: 31.12.2012

  Ca đoàn Hiển Linh 

Ca đoàn Hiển Linh, giáo đường St.Laurentius tại Drammen , Na Uy năm 2010.