Endret: 13. februar 2018, kl.14:51

Bok : Towards an ecumenical paradigm for Christian mission   
 – National Library of Australia
 – Openlibrary.org
 – Books.google  
 – Play.google 
 – Internet bookshop Italia 
 – Libristo Polen 
 – OCLC WorldCat  

Bokomtale : 
– av Knud Jørgensen 
 Teologisk tidsskrift 1 – 2013 (Universitetsforlaget 2013)

 

 


 

 

Bok : The Way – Christendom from Reformation to Vatican II 

Boken er tilgjengelig i St.Olav bokhandel og St.Laurentius menighetskontor

 

Bokomtale:
av Egil Olaussen

Sognepresten i St.Laurentius menighet i Drammen har nylig kommet med en ny bok med ovenstående tittel. Boken er utgitt i Roma av Casa Editrice Miscellanea Francescana.

Boken er særlig aktuell i forbindelse med den lutherske kirkes feiring av 500-års jubileet for reformasjonen i Tyskland i 1517. Fader Y’s bok viser imidlertid at det også fra katolsk side er grunn til å ha oppmerksomhet rettet mot Reformasjonen.

Som tittelen på boken viser, trekkes det linjer fra reformasjonen frem mot Det andre Vatikankonsil som ble avsluttet i 1965. Det er et tydelig perspektiv i boken å vise at reformbevegelsene tidlig på 1500-tallet gikk forskjellige veier, og at selv om vi vanligvis tenker på reformasjonen som et Luthersk anliggende, var det også internt i den romersk-katolske kirken en sterk erkjennelse av at kirken trengte en reformasjon.

Boken viser da også at Trient-konsilet i møte med alt forfallet i kirken, fra øverst til nederst, i likhet med Hunanistenes program om å gå til kildene, Ad Fontes, også søkte tilbake til kirkens kilder, det apostoliske vitnesbyrd nedfelt i Skriften. Det blir lett å se at denne katolske reformbevegelsen i mange ting falt sammen med den Lutherske reformbevegelsen.

Paulus Y tegner et meget interessant bilde av hvordan Trient-konsilet ikke først og fremst skal forstås som et motskrift til den Lutherske og reformerte bevegelsen, men heller som den Romersk-katolske kirkens oppgjør med avvikene både moralsk og teologisk i egne rekker.

Paulus Y,s økumeniske engasjement i boken kommer til uttrykk i behandlingen av det ofte så kontroversielle katolske utsagnet: Utenfor kirken, ingen frelse. Hvordan forsto Trientkonsilet dette utsagnet, hvordan forsto troende utenfor Den romersk-katolske kirke utsagnet, og hvordan ble utsagnet forstått av det Andre Vatikankonsil?

Forfatteren av The Way har maktet å gjøre et omfattende tema godt tilgjengelig, og ordinære lesere som behersker engelsk, vil uten tvil ha glede av å lese boken.
Boken er nå tilgjengelig i St. Olav bokhandel og eventuelt senere i andre bokhandlere, og prisen vil være kr 350.

Boken anbefales.

Egil Olaussen

Lektor

 

Mer om boka…