Siste innlegg

Kunngjøringer 25.feb 2021

Nå åpnes det opp for flere deltagere på messene . Det er tillatt med opp tiI 100 personer på hver messe, i tillegg til de med liturgisk tjeneste. Avstandsreglene må følges 2m melllom hver person/ husstand.Husk registrering ved ankomst. For evt smittesporing.Det ligger protokoll til høyre først i kirkerommet. Protokoll på venstre side er forbehold de med liturgisk tjeneste. Velkommen !

Helligdomsarmen i St. Olav domkirke

Helligdomsarmen i St. Olav domkirke. Olavsrelikvien som ble bevart.
Av Kjell Ivar Maudal
Sagaen forteller.
Historien om Olav Haraldson er vel for de fleste kristne godt kjent. Historien om Helligdomsarmen, den eneste Olavs-relikvien som er bevart, er kan hende ikke like godt kjent. Les mer>>

Cappelens gate. 5 er stengt

 På grunn av at OKB har stengt Cappelens gate. 5 vil all virksomhet i regi av Caritas St.Laurentius opphøre.
Vi har ikke noe sted å være og virksomheten blir stengt til nye lokaler kan skaffes.
Vi beklager dette på de sterkeste og påpeker at dette ikke er noe vi kan lastes for.
Med vennlig hilsen
Trond Olav Aaring
Caritas St.Laurentius