Siste innlegg

Johannes, Sebedeus´ sønn

Av Kjell Ivar Maudal
Johannes, Herrens disippel.
Av Herrens disipler er det ingen vi har så rikt materiale om som Johannes.
De tre synoptiske evangelier forteller mye om ham, mens i det fjerde evangelium og i brevene får vi adgang til hans indre liv.
Også i Åpenbaringen er det steder som sterkt preges av hans personlighet.
>> Les mer

Nye bøker i kirkebiblioteket

Bruk fastetiden til å lese bøker om noe som er sant, godt og evig.  Les sanne historier om ateister som fant Gud, om hvordan Gud trøstet foreldre som mistet sine barn, om gamle katolske profetier som går i oppfyllelse foran våre øyne, om livet til våre helgener og deres foreldre, om teologiske og kulturelle temaer og mye mer. les mer >>