Menighetsråd valg 2020

 På grunn av koronaviruset blir menighetsråds valg 26-27.04 og 02-03.05 utsatt på ubestemt tid.

Valgkomite