Informasjon fra Drammen Caritas

  Etter å ha holdt stengt siden 12.mars, åpner vi nå opp for individuelle samtaler ifra den 23. april. Åpningstid klokken 12 – 18.
Vi kan maksimalt ha 5 personer i våre lokaler samtidig og det må holdes minst 2 meters avstand.

Følg våre hygienebestemmelser.

Hvis du har store økonomiske økonomiske problem kan vi hjelpe til med matkuponger for akutt hjelp.
Vi svarer så langt som det er mulig på henvendelser via mail, sms og telefon.

 

Med vennlig hilsen
Trond Olav Aaring
Caritas St.Laurentius
Cappelens gt 5. 3016 Drammen
Organisasjonsnummer: 913503503
Bankkonto: 2220 27 40514
Telefon: 958 37 597 / 458 37 517
Mail: cardrammen@gmail.com
Vipps: 577779