Menighetens kalender uke 3

Søndag 17.01   2.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR B
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 18.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 19.01 Den hellige Henrik av Finland
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 20.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 21.01 Den hellige Agnes
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 22.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 23.01
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 24.01   3.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR B
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Familiemesse
Kl 16.00 Messe på polsk