Katekese 2022/2023

Endret: 26. september 2022, kl.20:56

Informasjon om trosopplæring for barn og ungdommer
I St.Laurentius menighet- Drammen 2022-2023

St.Laurentius menighet inviterer alle barn og ungdommer i alder fra 1.klasse til konfirmasjon til katekeseundervisning for skoleåret 2022-2023.
Oppstartdato: lørdag 03.september 2022 Kl.10:00 med påmelding og åpningsfest.

VIKTIG!
Fra og med i år innføres det to års undervisning for de som vil bli konfirmert. Det er følgende inndeling:
• Ungdommer som går i 8.klasse i år, skal melde seg på 1.års konfirmasjonsklasse.
• Ungdommer som går i 9.klasse i år, skal melde seg på 2.års konfirmasjonsklasse.

PÅMELDING
Påmelding skjer elektronisk. Gå til «Påmelding til katekese» under Katekese i meny. Klikk på lenkene under og velg den klasse som passer deg.
Fyll ut og send inn før 01. september 2022


Spørsmål som gjelder katekese og påmelding kan rettes til:

Diakon Mang Le Van mobil 90602255
eller Theresa Jee mobil 97635954